MADERAS

BLANCO PORO ABIETRO Nº 37
NEGRO PORO ABIERTO Nº 38
FRESNO Nº 30
ROBLE Nº 31
MAPLE Nº 32
HAYA Nº 33
ROBLE SERRADO Nº 37
CEREZO NATURAL Nº 35
ROBLE CEREZO Nº 34
ROBLE BLANQUEADO Nº 51
ROBLE Nº 53
TEKA Nº 62
NOGAL AMERICANO Nº 61
WENGUÉ Nº 52
CENIZA Nº 58

LACADOS Y CRISTALES

LACADO BLANCO Nº 54
ALUMINIO Nº 65
VAINILLA Nº 63
ARENA Nº 71
CUERDA Nº 73
MOKA Nº 72
ROJO Nº 56
BURDEOS Nº 60
CHOCOLATE Nº 68
GRIS DELFÍN Nº 55
NEGRO Nº 66

TAPAS DE PORCELÁNICO 3mm.

BASIC - NEW
HIDRA - ARGEN
VULCANO - CENIZA
VULCANO - ROCA
HIDRA - WENGÉ
BASIC - BLACK